شرکت رادسام متخصص در مهاجرت تحصیلی به کانادا ارائه دهنده خدمات اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دبستان تا دکترا، همراه با شما تا موفقیت.

تحصیل در مدارس کانادا
تحصیل در کالج های کانادا
تحصیل در دانشگاه های کانادا
ویزای توریستی کانادا

خدمات تخصصی اخذ پذیرش و ویزای کانادا 

پکیج ویژه تحصیل در مدارس:

- مشاوره انتخاب مدرسه ۶۰ دقیقه
- ارسال فرم پذیرش به مدرسه
- اخذ پذیرش مدرسه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه​​
- هماهنگی کاستودین یا قیم
- مشاوره تکمیلی قبل از ویزا ۶۰ دقیقه
- اقدام برای اخذ ویزای دانش آموزی
- اقدام برای اخذ ویزای همراهی یکی از والدین
​​​​​​​- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)
- مشاوره قبل از ورود به کانادا ۳۰ دقیقه
- هماهنگی استقبال
- هماهنگی اسکان موقت
- هماهنگی Home stay
- هماهنگی بیمه درمانی والدین
- هماهنگی افتتاح حساب بانکی
- هماهنگی خرید خط موبایل
- هماهنگی دریافت گواهی نامه رانندگی
- مشاوره تکمیلی برای بررسی راه های مهاجرت ۶۰ دقیقه

پکیج طلایی تحصیل در مدارس:

- مشاوره انتخاب مدرسه ۶۰ دقیقه
- ارسال فرم پذیرش به مدرسه
- اخذ پذیرش مدرسه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه​​
- هماهنگی کاستودین یا قیم
- مشاوره تکمیلی قبل از ویزا ۶۰ دقیقه
- اقدام برای اخذ ویزای دانش آموزی
- اقدام برای اخذ ویزای همراهی یکی از والدین
​​​​​​​- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)

پکیج نقره ای تحصیل در مدارس:

- مشاوره انتخاب مدرسه ۳۰ دقیقه
- ارسال فرم پذیرش به مدرسه
- اخذ پذیرش مدرسه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه​​

آیا از شرایط ویژه خدمات رادسام اطلاع دارید؟ اینجا را کلیک کنید

پکیج ویژه تحصیل در کالج ها:

- مشاوره انتخاب کالج ۶۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به کالج
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش کالج
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه
- مشاوره ویزا ۶۰ دقیقه
- نگارش نامه هدف از تحصیل
- ارسال فرم های ویزای دانشجویی
- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)
- اقدام مجدد در صورت ریجکتی- مشاوره قبل از ورود ۳۰ دقیقه
- هماهنگی استقبال
- هماهنگی اسکان موقت
- هماهنگی بیمه درمانی
- هماهنگی افتتاح حساب بانکی
- هماهنگی بیمه درمانی همسر و فرزندان در صورت همراهی
​​​​​​​- مشاوره کاریابی و اشتغال ۶۰ دقیقه

پکیج طلایی تحصیل در کالج ها:

- مشاوره انتخاب کالج ۶۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به کالج
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش کالج
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه
- مشاوره ویزا ۶۰ دقیقه
- نگارش نامه هدف از تحصیل
- ارسال فرم های ویزای دانشجویی
- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)


پکیج نقره ای تحصیل در کالج ها:

- مشاوره انتخاب کالج ۳۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به کالج
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش کالج
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه​​

آیا از شرایط ویژه خدمات رادسام اطلاع دارید؟ اینجا را کلیک کنید

پکیج ویژه تحصیل در دانشگاه ها:

- مشاوره انتخاب دانشگاه ۶۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به دانشگاه
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش دانشگاه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه در صورت نیاز
- مشاوره ویزا ۶۰ دقیقه
- نگارش نامه هدف از تحصیل
- ارسال فرم های ویزای دانشجویی
- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)
- اقدام مجدد در صورت ریجکتی- مشاوره قبل از ورود ۳۰ دقیقه
- هماهنگی استقبال
- هماهنگی اسکان موقت
- هماهنگی بیمه درمانی
- هماهنگی افتتاح حساب بانکی
- هماهنگی بیمه درمانی همسر و فرزندان در صورت همراهی
​​​​​​​- مشاوره کاریابی و اشتغال ۶۰ دقیقه

پکیج طلایی تحصیل در دانشگاه ها:

- مشاوره انتخاب دانشگاه ۶۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به دانشگاه
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش دانشگاه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه در صورت نیاز
- مشاوره ویزا ۶۰ دقیقه
- نگارش نامه هدف از تحصیل
- ارسال فرم های ویزای دانشجویی
- هماهنگی نوبت انگشت نگاری (بیومتریک)


پکیج نقره ای تحصیل در دانشگاه ها:

- مشاوره انتخاب دانشگاه ۳۰ دقیقه
- بازنویسی رزومه
- نگارش انگیزه نامه
- ارسال فرم پذیرش به دانشگاه
- پرداخت اپلیکیشن فی
- اخذ پذیرش دانشگاه
​​​​​​​- هماهنگی انتقال شهریه​​ در صورت نیاز

آیا از شرایط ویژه خدمات رادسام اطلاع دارید؟ اینجا را کلیک کنید

پکیج ویژه ویزای توریستی:

- مشاوره اولیه ۶۰ دقیقه
- نگارش دعوتنامه از طرف بستگان یا دوستان دارای اقامت کانادا
یا
- جستجو و دریافت دعوتنامه شرکت در کنفرانس/نمایشگاه
- تکمیل و ارسال اپلیکیشن ویزای توریستی
​​​​​​​- دریافت نامه انگشت نگاری (بیومتریک)
- مشاوره قبل از ورود ۳۰ دقیقه​​​​​​​
- هماهنگی استقبال
- هماهنگی اسکان موقت
- هماهنگی بیمه درمانی
- هماهنگی افتتاح حساب بانکی
​​​​​​​- مشاوره تکمیلی برای بررسی راه های مهاجرت ۶۰ دقیقه

پکیج طلایی ویزای توریستی:

- مشاوره اولیه ۶۰ دقیقه
- نگارش دعوتنامه از طرف بستگان یا دوستان دارای اقامت کانادا
یا
- جستجو و دریافت دعوتنامه شرکت در کنفرانس/نمایشگاه
- تکمیل و ارسال اپلیکیشن ویزای توریستی
​​​​​​​- دریافت نامه انگشت نگاری (بیومتریک)
- مشاوره قبل از ورود ۳۰ دقیقه

پکیج نقره ای ویزای توریستی:

- مشاوره اولیه ۳۰ دقیقه
- نگارش دعوتنامه از طرف بستگان یا دوستان دارای اقامت کانادا
- تکمیل و ارسال اپلیکیشن ویزای توریستی
​​​​​​​- دریافت نامه انگشت نگاری (بیومتریک)

برو به صفحه قوانین و مقررات