چک لیست مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای کانادا

مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای کانادا را بر اساس چک لیست مندرج در این صفحه، ترجمه رسمی، اسکن و ایمیل نمایید. صدور ویزا بستگی کامل به مدارک دارد. مدارک ویزای کانادا می بایستی ترجمه رسمی (با مهر دارالترجمه و دادگستری) با کیفیتی بالا و ترجیحا با فرمت JPEG اسکن و ایمیل شوند. در صورتیکه متقاضیان تحصیل یا مهاجرت کانادا قادر به ترجمه گواهی موقت مدرک تحصیلی و ریز نمرات نباشند، مترجم رسمی شرکت کانادا رادسام می تواند با دریافت اسکن مدارک، آنها را با مهر دارالترجمه کانادا، مورد تایید مؤسسات آموزشی و اداره مهاجرت ترجمه کند.

چک لیست مدارک ویزای کانادا به قرار زیر می‌باشد:


​ 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی دانش آموزی و ویزای توریستی همراهی والدین
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی کالج/دانشگاه و ویزای توریستی همراه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای توریستی

لطفا فایل راهنمای صوتی را حتما تا انتها گوش دهید، پاسخ تمام سوالات در مورد ویزای دانش‌آموزی داده شده است.

​مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی دانش‌آموزی و ویزای توریستی همراهی والدین:

​ 
پکیج مدارک جهت دریافت پذیرش از مدرسه:
کارنامه دو سال آخر تحصیلی
گواهی اشتغال به تحصیل از اداره آموزش و پرورش یا مدرسه
نامه تاییدیه مدرسه که توسط مدرسه مهر و امضا شده باشد
کارت واکسیناسیون
عکس رنگی ۵ در ۷ دانش‌آموز
شناسنامه
کارت ملی
پاسپورت جدید و پاسپورتهای گذشته درصورت وجود
اطلاعات شخصی و تماسی قیم ( قیم باید مقیم کانادا و دارای PR  کارت یا سیتیزن کانادا باشد)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی دانش‌آموزی و ویزای توریستی همراهی والدین

الف- مدارک هویتی:
ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی دانش‌آموز و والدین در صورت همراهی در پرونده
ترجمه رسمی عقدنامه والدین در صورت همراهی در پرونده
اسکن تمامی صفحات پاسپورت فعلی و قبلی والدین در صورت همراهی در پرونده

 
ب- مدارک ملکی و مالی:
ترجمه رسمی اسناد ملکی مسکونی یا تجاری به نام دانش‌آموز و والدین در صورت همراهی در پرونده
ترجمه رسمی سند ملکی خودرو به نام والدین
ترجمه رسمی اجاره نامه مسکونی یا تجاری به عنوان موجر به نام والدین
نامه تمکن مالی بانکی . این نامه به زبان انگلیسی توسط بانکها صادر شده، ممهور به مهر بانک بوده و نیازی به ترجمه ندارد. این نامه می‌بایستی نشان‌دهنده متوسط موجودی یا بالانس ۴ ماه گذشته بوده، همچنین نرخ دولتی روز دلار کانادا CAD یا آمریکا USD در آن مشخص شده باشد. ریز تراکنش‌های حساب بانکی ۴ تا ۶ ماهه مورد نیاز می‌باشد.
 
ج- مدارک شغلی:
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در سربرگ سازمان یا شرکت محل کار برای والدین
ترجمه رسمی نامه مرخصی از شرکت یا سازمان محل کار برای والدین در صورت همراهی در پرونده. این نامه‌ها می‌بایستی شامل: مشخصات کامل متقاضی، عنوان شغلی، وظایف بصورت کلی و کوتاه، مدت اشتغال، نوع فعالیت (پاره وقت، تمام وقت، قراردادی)، نام و سمت صادر کننده نامه، تاریخ، مهر و امضا باشند
ترجمه رسمی فیش حقوقی برای کارمندان
ترجمه رسمی روزنامه رسمی یا اساسنامه شرکت یا جواز کسب برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل
ترجمه رسمی آخرین لیست بیمه و اظهارنامه مالیاتی شرکت یا واحد صنفی برای کارفرمایان
 
د- سایر مدارک:
نامه پذیرش از مدرسه
عکس ۵ در ۷ سانتی متر با پشت زمینه سفید
 یک فایل ورد به زبان انگلیسی شامل مشخصات فردی و ارتباطی ، آدرس و شغل مربوط به پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند والدین در صورت همراهی در پرونده
یک فایل ورد به زبان انگلیسی مربوط به سفرهای خارجی شامل تاریخ دقیق ورود و خروج بر اساس مهر های پاسپورت ، هدف از سفر و نام محل اقامت
 ترجمه ی رسمی گواهی عدم سو پیشینه والدین در صورت همراهی در پرونده
ترجمه رسمی تعهدنامه محضری پرداخت کلیه هزینه‌های تحصیل و زندگی دانش‌آموز در کانادا توسط والدین از منابع مالی شخصی
ترجمه رسمی نامه محضری اجازه خروج از کشور برای کسانی که قصد دارند بدون همراهی شوهر سفر کنند
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت پدر (درصورت همراهی)

لطفا فایل راهنمای صوتی را حتما تا انتها گوش دهید، پاسخ تمام سوالات در مورد ویزای دانشجویی داده شده است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی کالج/دانشگاه و ویزای توریستی همراه:

پکیج مدارک جهت دریافت پذیرش از کالج یا دانشگاه
گواهی پایان تحصیلات در مقاطع متوسطه - پیش دانشگاهی - دانشگاه به همراه ریز نمرات آنها
گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه یا دانشگاه
پاسپورت
رزومه به زبان انگلیسی
مدرک زبان
 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای تحصیلی

الف- مدارک هویتی:
ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی متقاضی، همسر و فرزندان در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی عقدنامه در صورت وجود
اسکن تمامی صفحات پاسپورت فعلی و قبلی متقاضی، همسر و فرزندان در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد یا همراهان
 
ب- مدارک ملکی و مالی:
ترجمه رسمی اسناد ملکی مسکونی یا تجاری به نام متقاضی یا همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی سند ملکی خودرو به نام متقاضی یا همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی اجاره نامه مسکونی یا تجاری به عنوان موجر به نام متقاضی یا همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده
نامه تمکن مالی بانکی . این نامه به زبان انگلیسی توسط بانکها صادر شده، ممهور به مهر بانک بوده و نیازی به ترجمه ندارد. این نامه می‌بایستی نشان‌دهنده متوسط موجودی یا بالانس ۴ ماه گذشته بوده، همچنین نرخ دولتی روز دلار کانادا CAD یا آمریکا USD در آن مشخص شده باشد. ریز تراکنش‌های حساب بانکی ۴ تا ۶ ماهه مورد نیاز می‌باشد.
 
ج- مدارک شغلی:
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در سربرگ سازمان یا شرکت محل کار برای متقاضی یا همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی نامه مرخصی از شرکت یا سازمان محل کار برای متقاضی یا همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده. این نامه‌ها می‌بایستی شامل: مشخصات کامل متقاضی، عنوان شغلی، وظایف بصورت کلی و کوتاه، مدت اشتغال، نوع فعالیت (پاره وقت، تمام وقت، قراردادی)، نام و سمت صادر کننده نامه، تاریخ، مهر و امضا باشند.
ترجمه رسمی فیش حقوقی برای کارمندان
ترجمه رسمی روزنامه رسمی یا اساسنامه شرکت یا جواز کسب برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل
ترجمه رسمی آخرین لیست بیمه و اظهارنامه مالیاتی شرکت یا واحد صنفی برای کارفرمایان
 
د- سایر مدارک:
نامه پذیرش از کالج یا دانشگاه
عکس ۵ در ۷ سانتی متر با پشت زمینه سفید
یک فایل ورد به زبان انگلیسی شامل مشخصات فردی و ارتباطی ، آدرس و شغل مربوط به پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند متقاضی و همسر در صورت وجود و همراهی در پرونده
یک فایل ورد به زبان انگلیسی مربوط به سفرهای خارجی شامل تاریخ دقیق ورود و خروج بر اساس مهر های پاسپورت ، هدف از سفر و نام محل اقامت
 ترجمه ی رسمی گواهی عدم سو پیشینه، همسر و فرزندان در صورت وجود و همراهی در پرونده
ترجمه رسمی تعهدنامه محضری پرداخت کلیه هزینه های تحصیل و زندگی دانشجو در کانادا توسط والدین از منابع مالی شخصی (برای دانشجویان مجرد زیر ۲۵ سال)
ترجمه رسمی نامه محضری اجازه خروج از کشور برای کسانی که قصد دارند بدون همراهی شوهر سفر کنند

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای توریستی:

الف- مدارک هویتی:
ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر
ترجمه رسمی عقدنامه
اسکن تمامی صفحات پاسپورت فعلی و قبلی متقاضی و همسر و فرزندان
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد یا همراهان
 
ب- مدارک ملکی و مالی:
ترجمه رسمی اسناد ملکی مسکونی یا تجاری به نام متقاضی یا همسر
ترجمه رسمی سند ملکی خودرو به نام متقاضی یا همسر
ترجمه رسمی اجاره نامه مسکونی یا تجاری به عنوان موجر به نام متقاضی یا همسر
نامه تمکن مالی بانکی . این نامه به زبان انگلیسی توسط بانکها صادر شده، ممهور به مهر بانک بوده و نیازی به ترجمه ندارد. این نامه می‌بایستی نشان دهنده متوسط موجودی یا بالانس ۴ ماه گذشته بوده، همچنین نرخ دولتی روز دلار کانادا CAD یا آمریکا USD در آن مشخص شده باشد. ریز تراکنش‌های حساب بانکی ۴ تا ۶ ماهه مورد نیاز می‌باشد
 
ج- مدارک شغلی:
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در سربرگ سازمان یا شرکت محل کار برای متقاضی یا همسر
ترجمه رسمی نامه مرخصی از شرکت یا سازمان محل کار برای متقاضی یا همسر. این نامه ها می بایستی شامل: مشخصات کامل متقاضی، عنوان شغلی، وظایف بصورت کلی و کوتاه، مدت اشتغال، نوع فعالیت (پاره وقت، تمام وقت، قراردادی)، نام و سمت صادر کننده نامه، تاریخ، مهر و امضا باشند
ترجمه رسمی فیش حقوقی برای کارمندان
ترجمه رسمی روزنامه رسمی یا اساسنامه شرکت یا جواز کسب برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل
ترجمه رسمی آخرین لیست بیمه و اظهارنامه مالیاتی شرکت یا واحد صنفی برای کارفرمایان
 
د- سایر مدارک:
عکس ۵ در ۷ سانتی متر با پشت زمینه سفید
مشخصات فردی، ارتباطی و شغلی فرد دعوت کننده در کانادا که دارای اقامت دائم یا پاسپورت کانادا باشد.
یک فایل ورد به زبان انگلیسی شامل مشخصات فردی و ارتباطی ، آدرس و شغل مربوط به پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند متقاضی و همسر
یک فایل ورد به زبان انگلیسی مربوط به سفرهای خارجی شامل تاریخ دقیق ورود و خروج بر اساس مهر های پاسپورت ، هدف از سفر و نام محل اقامت
ترجمه ی رسمی گواهی عدم سو پیشینه،همسر و فرزندان
نامه محضری اجازه خروج از کشور برای کسانی که قصد دارند بدون همراهی شوهر سفر کنند​​​​​​​​​​​​​​

نیاز به مشاره رایگان دارید؟
برای دریافت اطلاعات کلی درباره مهاجرت تحصیلی به کانادا می‌توانید از مقالات یا ویدیوها استفاده کنید.
همچنین می‌توانید در وبینارها بصورت رایگان شرکت کنید.
نیاز به مشاوره اختصاصی دارید؟
در صورتیکه تمایل به دریافت اطلاعات دقیق و جزیی بر اساس جدیدترین آپدیت‌های اداره مهاجرت و منطبق با شرایط خاص خود دارید، فرم ارزیابی و درخواست مشاوره اختصاصی را تکمیل نمایید.
مشاورین رادسام با واجدین شرایط تماس حاصل می‌نمایند.
 

اتصال به واتس اپ پشتیبان

اطلاعات با موفقیت ثبت شد.

بعد از ثبت اطلاعات به واتس اپ پشتیبان متصل خواهید شد.