شرایط ورود دانشجویان خارجی به کانادا اکتبر 2020

دانشجویان بین‌المللی که در حال حاضر در کانادا حضور ندارند، می توانند به کانادا سفر کنند

اداره مهاجرت کانادا به تازگی آپدیت جدیدی ارائه نمود که از تاریخ 20 اکتبر 2020 ، موسسات آموزشی کانادایی (DLIs) با یک برنامه آمادگی  COVID-19 مورد تایید دولت می‌توانند دانشجویان بین المللی را که در حال حاضر در کانادا نیستند بپذیرند. این بدان معناست که دانشجویان واجد شرایط اکنون می توانند به کانادا سفر کنند.

خبر فوری: شرایط ورود دانشجویان خارجی به کانادا | شرکت رادسام

چه کسی واجد شرایط سفر است و به چه مدارکی نیاز دارد؟

دانشجویانی که مجوز تحصیل در کانادا یا study permit و ویزای تحصیلی معتبر داشته باشند واجد شرایط سفر به کانادا خواهند بود. همچنین باید در یک موسسه آموزشی DLI با یک برنامه آمادگی مصوب تحصیل کنند و برای اهداف غیر از تحصیلی به صورت حضوری (نه آنلاین) قصد سفر به کانادا را ندارند.

لازم به ذکر است تعداد زیادی از موسسات آموزشی دیگر از جمله کالج‌های هامبر و شریدان، دانشگاه یورک‌ویل شعبه تورنتو در تلاش دریافت این برنامه آمادگی می‌باشند و به زودی به لیست اداره مهاجرت اضافه خواهند شد. لیست موسسات آموزشی که تا این تاریخ مورد تایید اداره مهاجرت واقع شده‌اند به قرار زیر می‌باشند:

 

Post-secondary DLIs

ALBERTA

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Alberta Ballet School

O111146866787

3-Nov-2020

Alberta University of the Arts

O18760756062

20-Oct-2020

Ambrose University

O18713147522

20-Oct-2020

Anne’s Language House

O246864157347

20-Oct-2020

Bow Valley College

O19273769422

20-Oct-2020

Burman University

O19390898172

20-Oct-2020

CDI College of Business, Technology and Health Care

O262084414542

3-Nov-2020

Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture

O111917070547

3-Nov-2020

Cambrooks College

O121510793907

3-Nov-2020

Canadian Health and Business College

O263194936682

20-Oct-2020

Canadian Imperial College

O142448481732

20-Oct-2020

Canadian Institute of Osteopathic Therapy

O140801484352

17-Nov-2020

Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp.

O19256722732

20-Oct-2020

Canadian Southern Baptist Seminary and College

O19256741082

20-Oct-2020

Canford Institute of Technology

O137690731772

3-Nov-2020

Centennial Flight Centre, Inc.

O111345518667

20-Oct-2020

Columbia College

O19391275502

20-Oct-2020

Concordia University of Edmonton

O19073475522

20-Oct-2020

Cypress College Inc.

O242536283107

20-Oct-2020

Geos Languages Plus Calgary

O18831626322

3-Nov-2020

Glenbow College

O265009534572

17-Nov-2020

Grande Prairie Regional College

O19391056654

20-Oct-2020

Keyano College

O19283886532

20-Oct-2020

Lakeland College

O18777577472

20-Oct-2020

Lethbridge College

O19391056756

20-Oct-2020

MCG Career College

O263593006222

20-Oct-2020

MTG Healthcare Academy

O266174955722

3-Nov-2020

MacEwan University

O19092022262

20-Oct-2020

Maple Leaf Academy

O114623912037

20-Oct-2020

Medicine Hat College

O18795445892

20-Oct-2020

Montair Aviation

O245553175217

20-Oct-2020

Mount Royal University

O18761482032

20-Oct-2020

Newman Theological College

O19391057177

17-Nov-2020

NorQuest College

O18795996622

20-Oct-2020

Northern Alberta Institute of Technology

O18713200642

20-Oct-2020

Northern Lakes College

O19391056848

20-Oct-2020

Olds College

O18713227822

20-Oct-2020

Peerless Training Institute

O266456888092

3-Nov-2020

Prairie Bible Institute

O19273724652

20-Oct-2020

Red Deer College

O19391056880

20-Oct-2020

Reeves College

O140845267032

3-Nov-2020

Southern Alberta Institute of Technology

O18761749692

20-Oct-2020

St. Mary's University

O19273782872

20-Oct-2020

St. Stephen’s College (U of Alberta Campus)

O19391057115

20-Oct-2020

Stafford House Calgary

O18713255252

20-Oct-2020

The Esthetic Institute Training Center

O256565633727

20-Oct-2020

The King’s University

O18713250142

20-Oct-2020

Timberline Canadian Alpine Academy

O129951946077

20-Oct-2020

University of Alberta

O19257171832

20-Oct-2020

University of Calgary

O18886830282

20-Oct-2020

University of Lethbridge

O18776949622

20-Oct-2020

 

 

BRITISH COLUMBIA

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Acsenda School of Management

O19278931852

3-Nov-2020

Adler University

O19394452198

17-Nov-2020

Alexander College

O19347185182

17-Nov-2020

Arbutus College of Communication Arts, Business & Technology

O19219834012

3-Nov-2020

British Columbia Institute of Technology

O19330128542

20-Oct-2020

Camber College

O19219937972

20-Oct-2020

Camosun College

O19361235542

20-Oct-2020

Canadian Aviation College

O110027361097

17-Nov-2020

Canadian Sports Business Academy

O19395300110

17-Nov-2020

Canadian Tourism College

O19301323922

3-Nov-2020

Capilano University

O19280078102

20-Oct-2020

Centre for Arts and Technology

O19283900882

20-Oct-2020

Chinook Helicopters (1982) Ltd.

O19280114462

3-Nov-2020

Coast Mountain College

O110095977911

20-Oct-2020

Coastal College of British Columbia

O142195159782

3-Nov-2020

College of New Caledonia

O19360977332

20-Oct-2020

College of the Rockies

O19377233362

20-Oct-2020

Columbia College

O19279591302

3-Nov-2020

Coquitlam College

O19244321962

20-Oct-2020

Cornerstone International Community College of Canada

O19274576342

17-Nov-2020

Douglas College

O19360973702

20-Oct-2020

EC Vancouver

O19280217882

17-Nov-2020

EF International Language Campus

O19314246102

20-Oct-2020

ELS Language Centres

O19360978002

3-Nov-2020

Emily Carr University of Art and Design

O19361259712

20-Oct-2020

Fairleigh Dickinson University (Vancouver)

O19227134842

3-Nov-2020

Fraser International College

O19239078442

3-Nov-2020

Gastown Business College

O19238785512

3-Nov-2020

Global College

O19347491712

3-Nov-2020

Global Village Victoria

O19319050762

3-Nov-2020

Greystone College of Business and Technology

O19352522932

20-Oct-2020

ILAC International College

O110957942277

3-Nov-2020

ILSC Vancouver

O19275396842

20-Oct-2020

ISS Language and Career College of BC

O19279658882

20-Oct-2020

Institute of Technology Development of Canada (ITD)

O19279542632

17-Nov-2020

International Language Academy of Canada (ILAC)

O19283901032

3-Nov-2020

JCI Institute

O19283904182

3-Nov-2020

Justice Institute of British Columbia

O19394941140

20-Oct-2020

Kwantlen Polytechnic University

O19350676872

20-Oct-2020

LaSalle College Vancouver

O19275426742

20-Oct-2020

Langara College

O19319074622

20-Oct-2020

New Image College

O19274696442

17-Nov-2020

Nimbus School of Recording & Media

O19283933722

17-Nov-2020

North Island College

O19301182602

20-Oct-2020

Northeastern University

O142031583162

17-Nov-2020

Northern Lights College

O19395299444

20-Oct-2020

OIEG Oxford International Education Group/Eurocentres Canada

O19275179522

20-Oct-2020

Okanagan College

O19395299488

20-Oct-2020

Pacific Link College

O19394451662

3-Nov-2020

Quest University Canada

O19377267862

17-Nov-2020

Royal Roads University

O19330635812

20-Oct-2020

SELC Career College Vancouver

O19395639791

17-Nov-2020

Selkirk College

O19360990072

20-Oct-2020

Simon Fraser University

O18781994282

20-Oct-2020

Sprott Shaw College

O19278865162

3-Nov-2020

Sprott Shaw Language College

O19283917732

3-Nov-2020

St. Giles Vancouver

O19395299510

3-Nov-2020

Stenberg College

O19283910772

3-Nov-2020

Sterling College

O19279828772

3-Nov-2020

Tamwood Careers

O19361007342

20-Oct-2020

Tamwood Language Centres

O19280516442

20-Oct-2020

Thompson Rivers University

O19395299610

20-Oct-2020

Trinity Western University

O19347055392

20-Oct-2020

University Canada West

O19377235822

20-Oct-2020

University of British Columbia

O19330231062

20-Oct-2020

University of Northern British Columbia

O19283889692

20-Oct-2020

University of Victoria

O19280533442

20-Oct-2020

University of the Fraser Valley

O19395299642

20-Oct-2020

VGC International College

O19386095472

20-Oct-2020

VanWest College (Kelowna)

O19395299852

17-Nov-2020

VanWest College (Vancouver)

O19283891072

17-Nov-2020

Vancouver Career College (Burnaby) Inc.

O19395299664

17-Nov-2020

Vancouver Community College

O19279717512

20-Oct-2020

Vancouver Film School

O19239015912

3-Nov-2020

Vancouver Institute of Media Arts (VanArts)

O19331363352

17-Nov-2020

Vancouver Island University

O19395299688

20-Oct-2020

Victoria Academy of Ballet

O19347351442

3-Nov-2020

Western Community College

O19396094295

17-Nov-2020

Whistler Adventure School

O19273949312

17-Nov-2020

Yorkville University

O129034707957

20-Oct-2020

iTTTi Vancouver

O19274183992

17-Nov-2020

 

MANITOBA

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Assiniboine Community College

O19201282282

20-Oct-2020

Booth University College

O19147992362

20-Oct-2020

Brandon University

O19201298932

20-Oct-2020

Canadian Mennonite University

O19021102272

3-Nov-2020

Harv’s Air Service

O19361304312

3-Nov-2020

Heartland International English School

O19179220532

20-Oct-2020

Herzing College [Supply Chain Management and Logistics;
Occupational Health and Safety Officer; Medical Laboratory
Assistant; Hospitality and Event Management]

O262539608072

3-Nov-2020

International College of Manitoba

O19315356682

20-Oct-2020

Manitoba Institute of Trades and Technology

O19391828428

20-Oct-2020

Providence University College and Theological Seminary

O19021124362

3-Nov-2020

Red River College (Red River College of Applied Arts, Science and Technology)

O19305836302

20-Oct-2020

Robertson College (Accounting and Payroll Administrator, Logistics and Supply Chain Management, Massage Therapy, Medical Laboratory Assistant, Pharmacy Technician)

O123079633257

20-Oct-2020

Royal Winnipeg Ballet School

O211919169393

3-Nov-2020

Université de Saint-Boniface

O19126670302

3-Nov-2020

University of Manitoba

O19091528512

20-Oct-2020

University of Winnipeg

O19147986012

20-Oct-2020

 

NEW BRUNSWICK

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

ABC College

O19273824102

20-Oct-2020

Chaleur College

O141517473662

20-Oct-2020

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

O19391556654

20-Oct-2020

Crandall University

O19391275763

20-Oct-2020

Eastern College

O112937696097

20-Oct-2020

Kingswood

O19348776942

20-Oct-2020

Moncton Flight College

O19274437002

20-Oct-2020

Mount Allison University

O19273922302

20-Oct-2020

New Brunswick Bible Institute

O111394075331

20-Oct-2020

New Brunswick Community College (NBCC)

O19391556439

20-Oct-2020

Northeast Christian College

O19352105132

3-Nov-2020

St. Stephen’s University

O19391276057

3-Nov-2020

St. Thomas University

O19391556376

20-Oct-2020

Université de Moncton

O19391556532

20-Oct-2020

University of New Brunswick

O19348802512

20-Oct-2020

 

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

College of the North Atlantic

O19441088976

20-Oct-2020

Memorial University of Newfoundland

O19440995346

20-Oct-2020

Western Regional School of Nursing

O19441148519

20-Oct-2020

 

NOVA SCOTIA

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Academy of Learning Career College

O111596476281

3-Nov-2020

Acadia University

O19391556792

3-Nov-2020

Acadia University: English Language Centre

O19391556981

3-Nov-2020

Apex Language and Career College

O19330669492

3-Nov-2020

Atlantic School of Theology

O19391556837

3-Nov-2020

Canadian Language Learning College - CLLC (Halifax)

O19209875232

3-Nov-2020

Cape Breton University

O19391556824

3-Nov-2020

Dalhousie University

O19209939282

3-Nov-2020

Dalhousie University ESL Programs

O19091594822

3-Nov-2020

East Coast Language College

O19130326522

3-Nov-2020

Eastern College - (Halifax)

O19391556993

3-Nov-2020

Eurocentres Language and Educational Centres Atlantic Canada (Eurocentres, Atlantic Canada)

O19210345642

3-Nov-2020

Halifax Language Institute of Canada

O19091611322

3-Nov-2020

ICEAP Nova Scotia Inc

O19210055012

3-Nov-2020

International Language Institute

O19126582122

3-Nov-2020

Mount Saint Vincent University

O19301947442

3-Nov-2020

Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD)

O19021269652

3-Nov-2020

Nova Scotia College of Early Childhood Education

O19353105672

17-Nov-2020

Nova Scotia Community College

O19091820452

3-Nov-2020

Saint Mary's University

O19021279692

3-Nov-2020

St. Francis Xavier University

O19391556899

3-Nov-2020

The Language Centre at Saint Mary's University

O19347769972

3-Nov-2020

Université Sainte-Anne

O19391556726

3-Nov-2020

University of King's College

O19391556768

3-Nov-2020

 

ONTARIO

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Algoma University

O19395422197

20-Oct-2020

Algonquin College

O19358971022

3-Nov-2020

Brescia University College

O19331472822

17-Nov-2020

Brock University

O19394569014

20-Oct-2020

Cambrian College

O19394699409

3-Nov-2020

Canadore College

O19395535239

17-Nov-2020

Carleton University

O19332687812

20-Oct-2020

Centennial College

O19394700003

20-Oct-2020

Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie

O19395678039

17-Nov-2020

Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale

O19395422135

17-Nov-2020

Conestoga College

O19376158572

17-Nov-2020

Confederation College

O19376986752

17-Nov-2020

Durham College

O19361081012

20-Oct-2020

Fanshawe College

O19361039982

17-Nov-2020

George Brown College

O19283850612

17-Nov-2020

Georgian College

O19395677361

17-Nov-2020

Humber College

O19376943122

3-Nov-2020

Huron University College

O19332573852

17-Nov-2020

ILAC International College

O19319417742

3-Nov-2020

ILAC International Language Academy of Canada (5 campuses)

O19319227442

3-Nov-2020

King’s University College

O19376872842

17-Nov-2020

L'Université de Hearst

O19395677925

17-Nov-2020

Lakehead University

O19396019447

3-Nov-2020

Lambton College

O19305293332

17-Nov-2020

Laurentian University

O19304259382

17-Nov-2020

Loyalist College at Toronto Business College

O264223510342

3-Nov-2020

Loyalist College of Applied Arts and Technology

O19359011572

20-Oct-2020

McMaster University

O19395535729

3-Nov-2020

Mohawk College

O19376045902

17-Nov-2020

Niagara College Canada

O19396019469

3-Nov-2020

Nipissing University

O19395535971

17-Nov-2020

Northern College

O19315830082

17-Nov-2020

OIEG Oxford International Educational Group

O19376112172

3-Nov-2020

Ontario College of Art & Design University

O19332928222

17-Nov-2020

Queen's University (Kingston)

O19376023352

20-Oct-2020

Renison University College

O19395281561

17-Nov-2020

Ryerson University

O19395677651

17-Nov-2020

Sault College

O19395677683

17-Nov-2020

Sault College of Applied Arts and Technology at Trios College

O264224031432

17-Nov-2020

Seneca College

O19395536013

20-Oct-2020

Sheridan College

O19385946782

17-Nov-2020

Sir Sandford Fleming College

O19303189722

17-Nov-2020

St. Clair College

O19395083703

17-Nov-2020

St. Lawrence College

O19332845222

17-Nov-2020

Tamwood International College

O19375949112

20-Oct-2020

Toronto Airways Inc.

O19304162252

20-Oct-2020

Trent University

O19395164223

20-Oct-2020

University of Guelph

O19305391192

3-Nov-2020

University of Ontario Institute of Technology (Ontario Tech University)

O19315945002

3-Nov-2020

University of Ottawa

O19397188593

20-Oct-2020

University of Toronto

O19332746152

20-Oct-2020

University of Waterloo

O19305471522

17-Nov-2020

University of Western Ontario

O19375892122

17-Nov-2020

University of Windsor

O19358946722

17-Nov-2020

Wilfrid Laurier University

O19395164307

3-Nov-2020

York University

O19361109242

20-Oct-2020

 

PRINCE EDWARD ISLAND

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Collège de l’Île

O19220114112

20-Oct-2020

Holland College

O19220082122

20-Oct-2020

Moonlight International Academy

O19220127182

20-Oct-2020

Study Abroad Canada Language Institute

O19225872992

20-Oct-2020

University of Prince Edward Island

O19220071452

20-Oct-2020

 

SASKATCHEWAN

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Briercrest College and Seminary

O19425193620

3-Nov-2020

Cumberland College

O117018032957

20-Oct-2020

Great Plains College

O214383061827

20-Oct-2020

North West College

O265527598312

20-Oct-2020

Parkland Regional College

O19425521569

20-Oct-2020

Saskatchewan Polytechnic

O19425521849

20-Oct-2020

Southeast College

O145024872092

3-Nov-2020

University of Regina including Campion College First Nations University of Canada and Luther College

O19425660270

20-Oct-2020

University of Saskatchewan including St Thomas More College

O19425660421

20-Oct-2020

 

 

YUKON

Name of institution

Designated learning institution number (DLI #)

Date added

Yukon University

O19604209351

20-Oct-2020

 

Quebec

Please click here

 

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟
وب سایت شرکت رادسام به عنوان مرجع تخصصی مهاجرت تحصیلی به کانادا صدها صفحه مقاله و ساعتها فایل صوتی و تصویری به صورت رایگان منتشر و بطور کاملا رایگان در اختیار علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا قرار داده است.
می‌توانید همین الان به بخش مقالات تخصصی یا کاملترین ویدیوی مشاوره تحصیلی رایگان مراجعه نمایید.
 
نیاز به مشاوره اختصاصی دارید؟
اگر تمایل به دریافت اطلاعاتی دقیق، صحیح و به روز از یک کارشناس حرفه‌ای مهاجرت تحصیلی دارید، اگر می‌خواهید مناسبترین کالج، دانشگاه، مقطع، رشته و بورس تحصیلی را بر اساس شرایطتان انتخاب کنید، اگر ویزای شما یک بار یا بیشتر ریجکت شده،  و اگر به دنبال اطلاعاتی هستید که موجب سالها صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از اتلاف صدها میلیون تومان هزینه، و موفقیت در مسیر سرنوشت‌ساز مهاجرت به کانادا شود لطفا به بخش رزرو مشاوره اختصاصی مراجعه کنید.
     
برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا از کجا باید شروع کنم؟
اگر تصمیمتان جدی است و قصد دارید با همراهی مشاورین تحصیلی خبره شرکت رادسام قدم در مسیر اخذ پذیرش (از دبستان تا دکترا) و ویزای کانادا (اعم از دانشجویی، دانش‌آموزی، توریستی، همراهی همسر، فرزندان، و والدین) بگذارید، لطفا به بخش خدمات سایت مراجعه فرمایید.


رادسام با کمال میل و افتخار شما را تا رسیدن به موفقیت همراهی می‌نماید.
لطفا به این مقاله امتیاز دهید و نظرات ارزشمند خود را با سایر خوانندگان، از طریق درج دیدگاه در میان بگذارید.

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده
اتصال به واتس اپ پشتیبان

اطلاعات با موفقیت ثبت شد.

بعد از ثبت اطلاعات به واتس اپ پشتیبان متصل خواهید شد.